Akaunting Ön Muhasebe Programı Karşılaştırması - besSoft

Ücretsiz Ön Muhasebe Programı :
Stok takibi : Henüz satılmamış ve depoda veya ambarda bekleyen mala stok ( envanter ) denir. Ön Muhasebe de Stok girişleri, stok çıkışları genellikle ön muhasebede muhasebe programları yardımıyla tutulur.
Cari hesap takibi : Borç/Alacak ilişkisi içinde olduğumuz firmalardır. Hangi firmaya kadar borcumuz var veya Hangi firmadan ne kadar alacağımız olduğunu Ön Muhasebe program modülünde Ön muhasebede takip edilir.
Banka Takibi : Bankaya yatırılan veya bankadan çekilen paralar, ödenen çekler, yapılan veya gelen havaleler Ön Muhasebe program Modülünde Muhasebede takip edilir.
Çek/Senet Takibi : Müşterilerden almış olduğumuz Çek ve Senetler ile Satıcılara vermiş olduğumuz Çek ve Senetlerin Ön Muhasebe Program Modülünde Ön Muhasebede takibi yapılır.
Faturaların Takibi : Fatura, mal veya hizmetin teslim edildiğini veya teslim alındığını gösteren resmi belgedir. Fatura ile yapılan Mal ve Hizmet alım satımları Ön Muhasebe Program Modülünde Ön Muhasebede takibe yapılır.
İrsaliyelerin Takibi : İrsaliye mal sevkinde ve tesliminde kullanılan resmi belgedir. Henüz fatura edilmemiş ancak teslimi yapılmış mallar bu program modülünde izlenecektir.
Aylık Bordrolar : firmanın çalıştırmış olduğu personellerin ücret hesaplaması yapılır. İlgili personelin o ay içersinde kaç gün çalıştığı ne kadar ücreti hak ettiği ve bu ücretten yapılan yasal kesintiler, bu kesintilerin nereye,nasıl ve ne şekilde ödeneceğinin Ön Muhasebe Program Modülünde Ön Muhasebede takibi yapılır.
Ön Muhasebe Bilgileri
Ön Muhasebe Elemanı :
1- İşletmeye giren mal, malzeme veya hizmet alışının irsaliyelerinin saklanması
2- Satıcıya çek, senet ya da banka havalesi ile ödeme yapılıyorsa makbuzlarının mutlaka alınması dosyada saklanması
3- Gelen faturalarla irsaliyelerin karşılaştırılması veya irsaliye geldiğinde verilen sipariş emri ile tutarlılığının incelenmesi hata varsa satıcılarla irtibata geçilmesi
4- Malzeme teslim alış noktasıyla (depo, şantiye,mal kabul reyonu ) irtibatlı olup hatalı, kusurlu, ayıplı, malların hizmetin tesbiti..
5- İşletmeye alınan demirbaş ve cari hesap niteliğindeki satıcı faturalarının mümkünse fotokopisinin alınması, dosyalanması.
6- Alınan demirbaşların garanti belgelerinin mutlaka saklanması
7-Alınan fatura, irsaliye gibi belgelerin tarihlerinin kontrolü, imzalarının kontrolünün yapılması
8- Her türlü harcama ve gider evrakının makbuzlar dahil bilgisayar excel word ortamında kayıt edilmesi (formatı belirlenmiş)
9- Kesilen her faturanın bir kopyasının koçanda kalmasını sağlamak ve bir kopyasının klasörde saklanması
10-Her ay sonunda muhasebe ile irtibat kurup bordro ve personel ücret pusulalarının alınması..
11-Alınan ücret pusulalarının imza karsılığı personele dağıtılması ve bir suretinin personel dosyasına konulması..
12-Yıllık izin kullanan personelin dilekcelerinin alınması ve izin defterini imzalamasının saglanması
13-Rapor alan personelin raporlarının anında muhasebeye bildirilmesi
14-Resmi dairelerden gelen yazılardan muhasebeyi ilgilendiren her türlü belge, bilginin muhasebeye zamanında ulaştırılması
15- Bankalardan gelen bilgilerin, dekontların, yazıların muhasebeye ulaştırılması
16- Vergi dairesi veya diğer resmi kurumlardan gelen imza karsılıgı belgelerin üzerine mutlaka tebellüğ yani alındığı günün tarihinin atılıp muhasebeye bilgi verilmesi ve bir kopyasının iletilmesi.
17- Resmi daireler ile görüşme yapıldığında mümkünse muhasebeciye yönlendirilmesi veya goruşülen kişinin ad, soyad, telefon ve dahili numaralarının not edilmesi.
18-Vergi dairesi, SSK ya da baska resmi kurumdan bir ziyaretçi geldiğinde (denetleme elemanı, inceleme elemanı ) derhal muhasebeci ile irtibat kurulup bildirilmesi, bilgi verilmesi.
19-Küçük kasa mevcutsa belgesiz hiç bir ödemenin yapilmamasi.. ve alınan belgelerin geçerli olup olmadiğinin kontrolü.
20-Satıcılar veya alıcılar için bir cari hesap tutuluyorsa muhasebe ile bu bilgilerin devamlı paylaşılması..
21- Fatura, irsaliye, diğer tastike tabi evrak ve belge bastırılması, onaylanması durumunda muhasebeye haber verilmesi ve bunlara ait bilgilerin bir kenara not edilmesi, kaç sayfa, adet vs. gibi
22-Vergi dairesi veya SGK’ ya bir dilekçe yazılması durumunda mutlaka suretinin saklanmasi bir suretinin muhasebeye gönderilmesi..
23-Bu bilgi ve belgelerin depolanması sırasında kolay bulunur, kaybolmayacak yapıda bir dosya sisteminin oluşturulması…
24-Şirket için verilmiş olan şifre ve benzeri dokümanlarin düzgün saklanması..
25- Şirket demirbaşlarının bir liste halinde kimin kullandığı da belirtilerek kayıt edilmesi.
Ücretsiz Ön Muhasebe Programı
Firmalar genel olarak hesap hatalarından dolayı oldukça fazla maddi kayıp içerisine girebilmektedir. Fakat geliştirilen Ön Muhasebe Programları sayesinde bu tür hesap hataları artık tarih oluyor. Ön Muhasebe Programı oldukça iyi bir şekilde çalışarak kullanıcısının hata yapmasına imkân vermiyor. Bu sayede işletmecide hesap hatası payını ortadan kaldırarak çok daha rahat bir şekilde işlemlerini yapabiliyor. Ön Muhasebe Programı hesap hatalarını ortadan kaldırmak için hazırlanmış ve oldukça işe yarayan bir programdır. Ön Muhasebe Programı sayesinde stok girişleri, stok çıkışları, irsaliye, çek işlemleri, senet işlemleri, banka işlemleri, cari tahsilatlar tarzı muhasebe işlemleri oldukça kolay bir şekilde halledilebilir hale gelmiştir. Muhasebe işlemlerini hızlı ve hatasız yapmak firmalara getireceği katkı oldukça fazladır. Ön Muhasebe Programı ile kontrol ederek firmanın o anki durumuna erişebilir ve eğer bir işe girecekler bu işin firmaya ne gibi getiriler sağlayacağını önceden tahmin edebilir. Bu açıdan bu tarz muhasebe programları tüm firmalar tarafından tercih edilmektedir.
Ön Muhasebe Modülü :
Stok takibi
Hızlı satış ekranı
Fatura Modülü
Cari hesap takibi
Toptancı hesap takibi
Personel hesapları
Detaylı raporlama
Ajanda
Döviz kuru takibi

Akaunting Ön Muhasebe Programı Karşılaştırması - besSoft

Etiketler: muhasebe yazılımı, market satış programı, basit muhasebe programı, free muhasebe programı, en iyi ücretsiz muhasebe programı, en iyi muhasebe programı, ön muhasebe programı full, ücretsiz excel muhasebe programı, ücretsiz ön muhasebe programı tavsiye, ücretsiz muhasebe programı tam sürüm, bilsoft muhasebe programı yorum, online muhasebe programı, web tabanlı muhasebe programı ücretsiz, bedava muhasebe programı, excel muhasebe programları, cari takip programı ücretsiz, en çok kullanılan ön muhasebe programları, en çok kullanılan muhasebe programları, stok takip programı ücretsiz, bedava excel cari hesap programı, freeware programlar ücretsiz cari hesap programı, hesap tutma programı ücretsiz, muhasebe programı ücretsiz full,